Συνεργασία του Γραφείου με το Εργαστήριο Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η Ελληνική Εταιρία για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας έχει τη χαρά να ανακοινώσει την συνεργασία του Γραφείου Θεσσαλίας με το …