Το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας ,Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας στο Βόλο στις 15-18/9/2022

Με χαρά σας γνωστοποιούμε την συμμετοχή του Αναισθησιολογικού τμήματος του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιοχικής Αναισθησίας ,Θεραπείας Πόνου …