ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES: Πρόγραμμα εξειδίκευσης “Master Nutritionist” στην παιδιατρική διατροφή

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα εξειδίκευσης “Master Nutritionist” (Τίτλος …