Επιτυχημένο το 2ο Πανελλήνιο Πολυθεματικό Συνέδριο Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν την τεράστια επιτυχία του Συνεδρίου, που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Περισσότεροι από 650 σύνεδροι παρακολούθησαν τις εργασίες του …