Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου    Το Πρόγραμμα οικοδομείται με ένα σύνολο …