Γιατροί, Νευροχειρουργός

“Μηνιγγίωμα εγκεφάλου-Αντιμετώπιση και θεραπεία” από τον Νευροχειρουργό Μπρίζα Στέργιο

Μπρίζας Στέργιος, MD

Νευροχειρουργός

Επιστημονικός Υπεύθυνος Νευροχειρουργικού τμήματος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Ο κύριος αντιπρόσωπος των καλοήθων όγκων του εγκεφάλου είναι τα μηνιγγιώματα σε ποσοστό ~20%και εμφάνιση τους κυρίως παροοβελιαία αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο του εγκεφάλου. Προέρχονται από κύτταρα της αραχνοειδής μήνιγγας και ως πιθανές αιτίες εμφάνισης τους είναι οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι ορμονικές διαταραχές κ.α. χωρίς να υπάρχει σαφής συσχέτιση. Συνήθως λαμβάνουν μεγάλο μέγεθος, λόγω ότι αναπτύσσονται αργά, μέχρι να εμφανίσουν συμπτώματα όπως είναι οι επιληπτικές κρίσεις, επίμονη κεφαλαλγία ή αναλόγως του σημείου εντόπισης τους, συμπτώματα από την πίεση του εγκεφαλικού παρεγχύματος.

Το μέγεθος και η θέση ανάπτυξης του μηνιγγίωματος έχει πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στην εξέλιξη τους όσο και στην αντιμετώπισής τους. Διακρίνονται στα μηνιγγιώματα της κυρτότητας, της μέσης γραμμής, της βάσεως κρανίου και τα ενδοκοιλιακά.

Ταξινομούνται σε τρεις βαθμούς αναλόγως την βιολογική τους συμπεριφοράς σε τυπικό GradeI που αποτελεί και την πλειονότητα των μηνιγγιωμάτων, το άτυπο GradeIIκαι το αναπλαστικό GradeIII. Ο βαθμός βιολογικής συμπεριφοράς των μηνιγγιωμάτων έχει άμεση συσχέτιση με το ποσοστό  επανεμφάνισης (τοπικής υποτροπής) 9%, 29% και 50% αντίστοιχα. Το ποσοστό επανεμφάνισης διαφέρει φυσικά και αναλόγως του ποσοστού (πλήρης ή μερικής) αφαίρεσης του μηνιγγιώματος (SimpsongradingsystemIέως V). Η ολική αφαίρεση του μηνιγγιώματος μαζί με την μήνιγγα ή το οστό από το οποίο εξορμάτε προσφέρει και την πλήρη ίαση.

Η θεραπεία τους διαφέρει αναλόγως της εντόπισης του μηνιγγιώματος. Είναι κατεξοχήν χειρουργική πάθηση που αποσκοπεί στην πλήρη αφαίρεση του μηνιγγιώματος (SimpsongradeI) και ουσιαστικά στην πλήρη ίαση. Παράγοντες όπως: η εντόπιση μηνιγγιωμάτων σε δύσκολα προσβάσιμη χειρουργικά θέση, σε ασθενής με βεβαρυμμένο ιατρικό ιστορικό, μηνιγγιώμα μικρού μεγέθους, σε περιπτώσεις πολλαπλών μηνιγγιωμάτων και σε μηνιγγιώματα που δεν προκαλούν σημαντικά συμπτώματα τότε επιλέγετε η παρακολούθηση της εξέλιξής τους.  Η ακτινοθεραπεία (γ-Knife) εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις μηνιγγιώματος που δενμπορεί να αντιμετωπισθεί χειρουργικά (για όλους τους παραπάνω λόγους) ή σε βαθμό βιολογικής συμπεριφοράς gradeIII(υποτροπή) και αποσκοπεί στην επιβράδυνση της εξέλιξής τους. Σε περίπτωση υποτροπής της εξεργασίας η πρώτη αντιμετώπιση εξακολουθεί να είναι χειρουργική.

Η χειρουργική αντιμετώπισή του μηνιγγιώματος έχει τριπλό στόχο: α) την πλήρη αφαίρεση άρα και την ίαση  β) την ακεραιότητα του εγκεφαλικού παρεγχύματος ή αποκατάσταση του νευρολογικού ελλείματος και γ) την ιστοπαθολογική εξέταση του για τον προσδιορισμό της βιολογικής συμπεριφοράς του μηνιγγιώματος.

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι εφικτή η πλήρη αφαίρεση της εξεργασίας που σημαίνει και πλήρη ίαση. Εναλλακτικά εφαρμόζεται η ακτινοχειρουργική αλλά υπό ορισμένες προυποθέσεις και ενδείξεις.

  

Ευμεγέθης Μηνιγγίωμα εγκεφάλου

 

Πλήρης αφαίρεση του μηνιγγιώματος

Η χειρουργική θεραπεία των καλοήθων όγκων του εγκεφάλου (μηνιγγίωμα) έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας, και έχει γίνει ασφαλής και ταυτόχρονα προσφέρει την πλήρη αφαίρεση της εξεργασίας.

Με την χρησιμοποίηση της νευροπλοήγησης, της χαρτογράφησης του εγκεφάλου, τα σωματοαισθητικά και κινητικά προκλητά δυναμικά, το νευροχειρουργικό μικροσκόπιο, και την εμπειρία της νευροχειρουργικής ομάδας συνήθως ο ασθενής δεν χρειάζεται παραμονή σε μονάδα εντατικής νοσηλείας  μετεγχειρητικά καθώς επιστρέφει στον θάλαμό του την ίδια ημέρα της χειρουργικής επέμβασης.

Η κινητοποίηση του  ασθενούς γίνεται εντός 48ώρου και επιστρέφει στην οικία του περιπατητικός μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία (συνήθως 3ημερών).

Μετεγχειρητικά ο ασθενής δεν χρειάζεται καμία συμπληρωματική θεραπεία και ο επανέλεγχος γίνεται με την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η πλήρης αφαίρεση των καλοήθων όγκωνκαι  χωρίς κανένα νευρολογικό έλλειμμα για τον ασθενή μετεγχειρητικά προσφέρει καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη επιβίωση. Η έγκαιρη αντιμετώπισή του μηνιγγιώματος αποτελεί κύριο παράγοντα στην πλήρη αποκατάσταση του ασθενούς.