Γιατροί, Οφθαλμίατρος

“Νεότερες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του Γλαυκώματος” από τον Χειρουργό Οφθαλμίατρο Αντώνιο Πίπη

Αντώνιος Πίπης ΜD, FEBOphth

Χειρουργός οφθαλμίατρος του οφθαλμολογικού κέντρου IRIS στη Λάρισα.

www.iris-eyecenter.gr

 

Τι είναι το Γλαύκωμα ?

To Γλαύκωμα με δύο λόγια είναι μία σοβαρότατη και όχι σπάνια νόσος των ματιών που προκαλείται από την αύξηση της πίεσης του οφθαλμού πέρα από τα φυσιολογικά όρια. Αυτό οδηγεί στην προοδευτική εκφύλιση του οπτικού νεύρου η οποία αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα προκαλεί την ολική τύφλωση του οφθαλμού.

Ποια η αντιμετώπιση του?

To Γλαύκωμα αντιμετωπίζεται με την μείωση της ενδοφθάλμιας πιέσεως σε επίπεδα τέτοια που να σταματά η εξέλιξη της νόσου. Αυτό επιτυγχάνεται κατά κανόνα σε πρώτο στάδιο με σταγόνες οι οποίες είναι συνήθως πολύ αποτελεσματικές στο να μειώνουν την πίεση του οφθαλμού στα επιθυμητά επίπεδα και να ελέγχουν τη νόσο. Αυτό βέβαια είναι σημαντικό να επιβεβαιώνεται και με την τακτική διενέργεια  ειδικών εξετάσεων (πχ οπτικό πεδιο, OCT).  Παρόλα αυτά όταν η πίεση αδυνατεί να ρυθμιστεί με τη χρήση σταγόνων τότε ο ασθενής δεν έχει άλλη επιλογή από το να οδηγηθεί σε χειρουργική επέμβαση για να αποφύγει την απώλεια της όρασης του η οποία δυστυχώς στην περίπτωση του γλαυκώματος είναι μη αναστρέψιμη.

Τι το καινούργιο υπάρχει στο κομμάτι της αντιμετώπισης του Γλαυκώματος?

Εδώ και λίγα χρόνια αναπτύχθηκε στην Αμερική και πλέον εφαρμόζεται σήμερα παγκόσμια από όλο και περισσότερους οφθαλμιάτρους μια πρωτοποριακή μέθοδος με Laser η οποία δίνει την δυνατότητα να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα της μείωσης της πιέσεως του οφθαλμού και του ελέγχου της εξέλιξης του γλαυκώματος χωρίς χειρουργείο.

Πώς λειτουργεί?

Με τη συγκεκριμένη επαναστατική τεχνολογία χρησιμοποιούμε εξωτερικά από τον οφθαλμό ένα ειδικό Laser διοδίου με την τεχνολογία των μικροπαλμών  (micropulse transscleral cyclophotocoagulation ή MP-CPC) για να διοχετεύσουμε ελεγχόμενα ενέργεια στην περιοχή γύρω από το κυκλικό σώμα του οφθαλμού. Έτσι ενεργοποιούμε πληθώρα μηχανισμών ( tissue remodeling, increased  uveoscleral outflow) με τελικό αποτέλεσμα την σημαντική και διαρκή ελάττωση της ενδοφθάλμιας πιέσεως.

Ποια τα πλεονεκτήματα αυτής της νέας μεθόδου με Laser?

Η παραπάνω μέθοδος έρχεται ουσιαστικά να καλύψει το κενό ανάμεσα στη σταγονοθεραπεία  που αποτελεί όπως είπαμε και την πρώτη επιλογη στην αντιμετώπιση του Γλαυκώματος και στην ανάγκη για χειρουργική επέμβαση όταν η ρύθμιση μόνο με σταγόνες δεν επαρκεί. Να πούμε εδώ πως οι κλασσικές χειρουργικές επεμβάσεις του Γλαυκώματος αν και κάποιες φορές απολύτως αναγκαίες χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας ή και επιπλοκών από άλλες επεμβάσεις στην οφθαλμολογία όπως αυτή του καταρράκτη ή ακόμη και της σοβαρότατης επέμβασης αποκόλλησεως αμφιβληστροειδούς.

Η νέα αυτή μέθοδος είναι ιδιαίτερα ασφαλής, σχετικά απλή και αποτελεσματική στο να χαμηλώνει την πίεση σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι ένα σημαντικό ποσοστό (πάνω από 3 στους 4) ασθενών με Γλαύκωμα θα μπορέσουν, χάρη στη μέθοδο αυτή, να καθυστερήσουν σημαντικά ή και να αποφύγουν οριστικά την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση.

Ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για την μέθοδο αυτή?

Ένα σημαντικό ακόμη πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι χάρη στο υψηλό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα στάδια του Γλαυκώματος. Από ένα αρχόμενο στάδιο όπου απλά επιθυμούμε την ελάττωση ή απαλλαγή από τις αντιγλαυκωματικές σταγόνες έως και τα πιο προχωρημένα στάδια όπου κάθε άλλη αντιμετώπιση έχει αποτύχει.

Τι γίνεται με το κόστος?

Αν και απαιτεί τη χρήση πολύ νεότερης τεχνολογίας εξοπλισμού το κόστος της μεθόδου είναι σημαντικά χαμηλότερο από εκείνο των κλασσικών χειρουργικών επεμβάσεων για το Γλαύκωμα.

Εφαρμόζεται και στην περιοχή μας?

Πλέον ο εξοπλισμός υπάρχει και η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται και στην περιοχή μας προς όφελος φυσικά του ντόπιου πληθυσμού.