“Οξεία Νεφρική Ανεπάρκεια σε ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία με COVID-19” από την νεφρολόγο Γόμπου Αθηνά

Γόμπου Αθηνά Νεφρολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας E-mail:  athinagom@yahoo.gr   Από τις αρχικές περιπτώσεις νοσηλευόμενων ασθενών …

Η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος αντιμετώπισης οξέων προβλημάτων

Γόμπου Αθηνά MDPhD Νεφρολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη ΜΤΝ, Τμήματος Πλασμαφαίρεσης& Λιπιδοαφαίρεσης ΙΑΣΩ  Θεσσαλίας E–mail:athinagom@yahoo.gr   Εισαγωγή Η θεραπεία αντικατάστασης πλάσματος (TherapeuticPlasmaExchange, …