Η πλασμαφαίρεση ως μέθοδος αντιμετώπισης οξέων προβλημάτων

Γόμπου Αθηνά MDPhD Νεφρολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη ΜΤΝ, Τμήματος Πλασμαφαίρεσης& Λιπιδοαφαίρεσης ΙΑΣΩ  Θεσσαλίας E–mail:athinagom@yahoo.gr   Εισαγωγή Η θεραπεία αντικατάστασης πλάσματος (TherapeuticPlasmaExchange, …