Συγχαρητήριο μήνυμα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου προς τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωσήφ Παπαπαρασκευά

  Θέμα: Συγχαρητήρια του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου προς τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωσήφ Παπαπαρασκευά για τον ορισμό του ως Εθνικού …