“Απλώς ένας ιός…” από τον Παιδίατρο – Παιδοαλλεργιολόγο Νικόλαο Κίτσο

Νικόλαος Α. Κίτσος Παιδίατρος – Παιδοαλλεργιολόγος Ειδικευθείς-εξειδικευθείς στη Σουηδία Μετεκπαιδευθείς στη Μ. Βρετανία Ακαδημαϊκός υπότροφος Παιδιατρικής Αλλεργιολογίας Παν. Θεσσαλίας υπ. …