Ειδήσεις, Μαγνησία

Διορισμός νοσηλεύτριας στο ΓΝ Βόλου

Ορκίστηκε στις 5-7-2022 ενώπιον του Διοικητή Ντόκου Ιωάννη και της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης και ανέλαβε υπηρεσία η Τατάκου Σοφία, κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής. Οι προσπάθειες ενίσχυσης και στελέχωσης του Νοσοκομείου συνεχίζονται.