Ειδήσεις, Μαγνησία

Ενίσχυση του ΓΝ Βόλου “Αχιλλοπούλειο” με γιατρούς

Παρουσιάστηκε σήμερα 1-7-2022 ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και της Διευθύντριας Κυτταρολογίας Διβάνη Σμαράγδας και ανέλαβε υπηρεσία  ως επικουρικός ιατρός ο Αγνουσιώτης Γεώργιος, με ειδικότητα Κυτταρολογία.