Ειδήσεις, Μαγνησία

Διορισμός νοσηλεύτριας στο Γ.Ν.Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Εμφανίσθηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης, η Παπαγιάννη Κωνσταντίνα και αφού ορκίσθηκε, ανέλαβε υπηρεσία ως δόκιμη υπάλληλος σε κενή οργανική θέση κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.