Ειδήσεις, Μαγνησία

Συνάντηση εργασίας στο ΓΝ Βόλου με αντικείμενο τη δημιουργία ειδικότητας “Διασώστη πληρώματος ασθενοφόρου”

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 20-6-2022 στο ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» μεταξύ του Διοικητή Ντόκου Ιωάννη, του Διευθυντή του ΕΚΑΒ Θεσσαλίας Σταμνά Κωνσταντίνου, της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης, της Διευθύντριας του ΔΙΕΚ του ΓΝ Βόλου Μπελέτη Ευαγγελίας και της Εκπαιδευτικού του ΔΙΕΚ του ΓΝ Βόλου Ματραπάζη Ιωάννας.

Αντικείμενο της συνάντησης, μετά από επίπονες προσπάθειες, ήταν η δημιουργία και λειτουργία 2ης ειδικότητας «ΔΙΑΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ  ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» στο ΔΙΕΚ του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο», που εδρεύει στα «Αστέρια Αγριάς», σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Ν. Μαγνησίας, όλων των φορέων του Νοσοκομείου και με την αμέριστη συμπαράσταση της Διοίκησης καθώς και της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Οι εγγραφές θα ξεκινήσουν την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Πρόσκληση ενδιαφερομένων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Βόλου(www.ghv.gr).