Εκδηλώσεις, ΛΑΡΙΣΑ

Επιστημονική εκδήλωση στη Λάρισα διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας την Πέμπτη 23 Ιουνίου

«Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής (ΡΕΤ) Απεικόνισης στους Ογκολογικούς Ασθενείς»

Ξενοδοχείο Divani Palace | Λάρισα | 23 Ιουνίου 2022

 Η Επιστημονική Εκδήλωση με τίτλο: «Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής (ΡΕΤ) Απεικόνισης στους Ογκολογικούς Ασθενείς» θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, το απόγευμα της 23ης Ιουνίου 2022, ώρα 18:00 στο Ξενοδοχείο Divani Palace.

Η Εκδήλωση διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης (ΕΕΠΙ&ΜΑ), σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας. Συντονιστές της Εκδήλωσης είναι ο Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Παναγιώτης Γεωργούλιας και η Δικηγόρος και Πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας κα. Ιωάννα Καραβάνα.

Η Εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (5η Υ ΠΕ), του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας και του Δήμου Λαρισαίων, και είναι ανοικτή στο ευρύ κοινό, με ελεύθερη συμμετοχή.

Στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση του κοινού και ιδιαίτερα των ογκολογικών ασθενών για τη σημαντική συνεισφορά της Ποζιτρονιακής (PET) Απεικόνισης στην σύγχρονη ιατρική. Σημειώνεται ότι οι κυριότερες κλινικές εφαρμογές της Ποζιτρονιακής Απεικόνισης αφορούν στην Ογκολογία, ενώ  υπό συνεχή ανάπτυξη είναι η χρήση της μεθόδου στο πεδίο της Καρδιολογίας και της Νευρολογίας. Η απεικονιστική αυτή τεχνική συμβάλλει ιδιαίτερα στην ακριβή διάγνωση, σταδιοποίηση και επανασταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο και στην επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Επιτυγχάνοντας πρωιμότερη και ακριβέστερη διάγνωση της νόσου, συνεπώς πιο έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, η μέθοδος συμβάλει και στην καλύτερη δημοσιονομική διαχείριση των ασθενών (εξοικονόμηση πόρων).

Σημαντικοί επιστήμονες θα παρουσιάσουν σε γλώσσα απλή και κατανοητή τα πλείστα οφέλη της απεικονιστικής αυτής μεθόδου. Η εκδήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Περιφέρειά μας, δεδομένης της εγκατάστασης στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας ενός από τα πλέον σύγχρονα συστήματα  Ποζιτρονιακής Απεικόνισης (PET/CT), του μοναδικού σε ολόκληρη την 5η Υ ΠΕ, μέσω δωρεάς του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος». Με τη λειτουργία του εν λόγω συστήματος εντός του 2022, αναμένεται σημαντική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τους ογκολογικούς ασθενείς της 5ης Υ ΠΕ, καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Γεωργούλια, το υπό εγκατάσταση σύστημα PET/CT σε πλήρη ανάπτυξη μπορεί να εκτελεί περίπου τρεις χιλιάδες εξετάσεις ετησίως, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στους ασθενείς της Κεντρικής Ελλάδας, που μέχρι σήμερα μετακινούνταν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Παράλληλα, η λειτουργία του συστήματος Ποζιτρονιακής Aπεικόνισης αναμένεται να προάγει περαιτέρω το ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, θα γίνει σύντομη παρουσίαση των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

–  Κλινικά ζητήματα στη διαχείριση των ογκολογικών ασθενών.

–  Ποζιτρονιακή (PET) απεικόνιση στην Ογκολογία

–  Συνδυασμός ραδιοϊσοτοπικής διάγνωσης και θεραπείας (THERANOSTICS)

–  Ποζιτρονιακή απεικόνιση και ακτινοπροστασία

Η παρουσίαση των θεμάτων θα γίνει από τους προσκεκλημένους Ομιλητές, ήτοι τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας-Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας κ. Αθανάσιο Κωτσάκη, την Επίκουρη Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα Βαρβάρα Βαλοτάσιου, τον Διευθυντή του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και του «Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center» και Προέδρο της ΕΕΠΙ&ΜΑ κ. Ιωάννη Κούτσικο και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής και Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ιωάννη Τσούγκο.

Η Εκδήλωση διοργανώνεται από την εταιρεία CONVIN (https://www.convin.gr)