Ειδήσεις, Τρίκαλα

Εγγραφές στο Δ.Ι.Ε.Κ του Γ.Ν.Τρικάλων για το έτος 2022-2023

Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων

Λαμβάνοντας υπόψιν  τις σχετικές διατάξεις ανακοινώνει:

Α. Την έναρξη εγγραφών Α εξαμήνου  στην  ειδικότητα:  «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ» – ΕΚΑΒ – Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν , στην παρούσα ειδικότητα, οι  15  θέσεις δύναται να καλυφθούν και με τη διαδικασία  «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής  στα  ΔΙΕΚ αρμοδιότητας  Υπ.Υγείας»  από  συμμετέχοντες  στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις.

Β. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στην ειδικότητα: «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ-ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ »- ΕΚΑΒ, σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα  αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ ΕΚΑΒ

Γ. Την έναρξη εγγραφών στο  Α εξάμηνο  της ειδικότητας  «Βοηθός  Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας » –  Από το σύνολο των μαθητών που θα εγγραφούν , στην παρούσα ειδικότητα, οι 15 θέσεις  δύναται  να καλυφθούν και  με  τη διαδικασία  «Παράλληλο μηχανογραφικό εισαγωγής  στα  ΔΙΕΚ αρμοδιότητας  Υπ.Υγείας» από  συμμετέχοντες  στις Πανελλαδικές  Εξετάσεις.

Δ. Την έναρξη κατατάξεων στο Γ εξάμηνο στην ειδικότητα: «Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου» σπουδαστών που έχουν κατοχυρώσει τα  αντίστοιχα Α και Β εξάμηνα σε άλλο ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ  με συναφή ειδικότητα Νοσηλευτικής.

Ε. Οι κάτοχοι ΒΕΚ των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού Έτους –Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται  σε συναφείς  ειδικότητες  του ΔΙΕΚ  με  απαλλαγή  από τα  μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί ή κατατάσσονται σε εξάμηνο περαν του Α και σε συναφείς ειδικότητες, υποβάλλοντας αίτηση από 1-15 Σεπτεμβρίου

ΣΤ. Αιτήσεις μετεγγραφών  υποβάλλονται από 1-10 Ιουλίου και στο ίδιο διάστημα υποβάλλονται αιτήσεις για αλλαγή ειδικότητας καταρτιζομένων που φοιτούν στο Β ή στο Γ εξάμηνο σπουδών σε άλλη συναφή ειδικότητα, εφόσον οι δυο ειδικότητες έχουν κοινό πρόγραμμα στα προηγούμενα εξάμηνα, όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Κατάρτισης. 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ :

        · Με απολυτήριο ΛΥΚΕΙΟΥ- Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.   ·  Παρέχεται αναβολή στράτευσης                         ·  Η φοίτηση  στο  ΔΙΕΚ παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ   

 

 

 

   
       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α  ΕΞΑΜΉΝΟΥ:  Από  1 εως και  15 Σεπτεμβρίου  2022

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ :                             Από  1 εως και  15 Σεπτεμβρίου  2022

       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ  ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ:                        Από  1 εως         10   Ιουλίου         2022

 

               Για  πληροφορίες  την  περίοδο  καλοκαιριού  στις  ημερομηνίες:

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

→ Δευτέρα έως Παρασκευή: 9.00πμ -13.30μμ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

→ Από 1-7-2022 έως 10 -7-2022:   Καθημερινά    ΩΡΕΣ:  8.30πμ – 13.30μμ

→ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   15-7-2022                                 ΩΡΕΣ  9.00πμ – 13.00μμ

→ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    29-7-2022                                  ΩΡΕΣ  9.00πμ – 13.00μμ

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

→ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   12-8-2022                                  ΩΡΕΣ : 9.00πμ -13.00μμ

→ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   26-8-2022                                  ΩΡΕΣ : 9.00πμ- 13.00μμ

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  

→Από 1-9-2022 έως  και  15-9-2022  : Καθημερινά  ΩΡΕΣ : 8.30πμ -13.30μμ

 

 
 

 

Τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  για  εγγραφή  στο  Δ.Ι.Ε.Κ  είναι τα ακόλουθα:

  1. Σχετική αίτηση (παρέχεται στο  ΔΙΕΚ )
  2. Δίπλωμα  οδήγησης  Β κατηγορίας. (μόνο για την ειδικότητα ΔΙΑΣΩΣΤΗ).
  3. Τίτλος σπουδών, απολυτήριο ή πτυχίο ( πρωτότυπος και φωτοτυπία), ως ακολούθως: 1.ΓΕΛ, 2. ΕΠΑΛ, 3. Κάτοχοι ισότιμων  τίτλων  επιπέδου  4.
  4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο κ φωτοτυπία)
  5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου, προ της εγγραφής)
  6. ΑΜΚΑ σε έντυπη μορφή
  7. Προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
  8. Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί  δικαιολογητικού  όπως ορίζεται στο σημείο 4 , απαιτείται  η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής  για τους  υπηκόους  χωρών  εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από  ελληνικό λύκειο ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται  στο σημείο 3, απαιτείται  η κατάθεση  του ισότιμου  πρωτότυπου  τίτλου  σπουδών με  επίσημη  μετάφραση  αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία & πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας.
  9. Προσωπικό  email  (δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλεται στο  ΔΙΕΚ)

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  θα κατατίθενται  στη  Γραμματεία  του  ΔΙΕΚ  Γ.Ν.Τ

Είσοδος  από τον προαύλιο χώρο του εμβολιαστικού κέντρου,  παλαιό κτίριο -1ος  Όροφος

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:

ΔΙΕΚ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Tηλέφωνο: 2431-3-50637,

email: diekgnt@yahoo.com