Ειδήσεις, Μαγνησία

Το πρόγραμμα Μέτρηση της Πίεσης της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης στο Βόλο

Μετά από δύο χρόνια απουσίας λόγω πανδημίας, το πρόγραμμα Μέτρηση της Πίεσης τον Μήνα Μάιο, (May Measurement Month), της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης επιστρέφει και στην Ελλάδα, σε έντεκα (11)  πόλεις, με σκοπό να βοηθήσει και να συμβουλεύσει όλους όσους πάσχουν από υπέρταση. Ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει και το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Από τις 10.00 το πρωί, στον εξωτερικό χώρο του Νοσοκομείου, υπό την επίβλεψη του Διοικητή  Ιωάννη Ντόκου, του Διευθυντή του Καρδιολογικού Τμήματος Βασιλείου Σαράκη, σε συνεργασία πάντα με τη  Νοσηλευτική Υπηρεσία,  προσέρχονται άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω,  απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, στη συνέχεια μετριέται η πίεσή τους, ενώ τέλος παρέχονται συμβουλές και οδηγίες.

Σημειώνεται ότι όσοι ενδιαφέρονται να ελέγξουν την πίεσή τους το πρόγραμμα συνεχίζεται και αύριο στην Πλατεία του Αγίου Νικολάου, από τις 11 το πρωί έως και τις 2 το μεσημέρι.