Ειδήσεις, Μαγνησία

Συνάντηση εργασίας του Διοικητή του ΓΝ Βόλου με το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα μεταξύ του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη, της Αναπληρώτριας Διευθύντριας της Ιατρικής Υπηρεσίας Αναστασίου Αναστασίας, της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης, της Αναπληρώτριας Υποδιευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας Βάιας Δημητριάδου του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ν. Μαγνησίας Βλόντζου Γεωργίου και του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Ιερεμία Νικολάου, για επικαιροποίηση της συνεργασίας μεταξύ των δύο Υπηρεσιών σε θέματα πυρασφάλειας.

Στη συνάντηση συζητήθηκε το πλάνο εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου ώστε να υπάρχει πλήρης ετοιμότητα και δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε περίπτωση ανάγκης.