ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Καρδίτσα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 2-5-2022 μέχρι 8-5-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:

Δευτέρα     2-5-2022   εφημερία στα Π.Ι. Βραγκιανών και Ανθηρού

Τρίτη         3-5-2022     Αργιθέα, Θερινό, Μεσοβούνι

Τρίτη         3-5-2022   Πετρίλο, Κουμπουριανά

Παρασκευή  6-5-2022  Καλή Κώμη

Σάββατο  7-5-2022 και Κυριακή 8-5-2022   εφημερία στα Π.Ι.  Βραγκιανών και Ανθηρού.

Τα Π.Ι. Ανθηρού και Αργυρίου έχουν γιατρό κάθε μέρα.