ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Καρδίτσα

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 18-4-2022 μέχρι 24-4-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:

Μεγάλη Πέμπτη  21-4-2022   Καλή Κώμη, Αργιθέα

Μεγάλη Πέμπτη  21-4-2022   Πετρίλο, Κουμπουριανά

Μεγάλη Παρασκευή 22-4-2022, Μεγάλο Σάββατο 23-4-2022 και Κυριακή του Πάσχα 24-4-2022   εφημερία στα Π.Ι. Βραγκιανών και Ανθηρού.

Τα Π.Ι. Ανθηρού και Αργυρίου έχουν γιατρό κάθε μέρα.