Uncategorized

Η διασφάλιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί συμβάλλει στον τερματισμό της παιδικής φτώχειας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σήμερα δημοσιεύει την Έκθεση για την Ελλάδα με προτάσεις για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη διασφάλιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί στη χώρα μας.

Στις 14 Ιουνίου 2021, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν ομόφωνα την σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί.  Η πρωτοβουλία αυτή εγγυάται στα παιδιά που έχουν ανάγκη, πρόσβαση σε σύνολο βασικών υπηρεσιών  με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ειδικότερα, επικεντρώνεται στην πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα,  στην εκπαίδευση, σε τουλάχιστον ένα υγιεινό γεύμα ανά σχολική ημέρα και στην αποτελεσματική πρόσβαση στην υγιεινή διατροφή, και στη στέγαση.  Τα κράτη μέλη αναμένεται να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια δράσης στα μέσα Μαρτίου 2022, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν την σύσταση έως το 2030.

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Eurochild, ανέλαβε να συμμετέχει σε ειδική Ομάδα Εργασίας (Taskforce) για την Εγγύηση για το Παιδί, μαζί με ακόμα 8 οργανώσεις-μέλη του Eurochild που έχουν ειδίκευση στη συνηγορία προς τις εθνικές κυβερνήσεις και επικεντρώνονται στην προώθηση της εφαρμογής της Εγγύησης στη χώρα τους. Τους τελευταίους μήνες, τα μέλη αντάλλαξαν γνώσεις και καλές πρακτικές, συζήτησαν και συνδιαμόρφωσαν τακτικές και στρατηγική επικοινωνίας για να επηρεάσουν καλύτερα τη διαμόρφωση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Εγγύηση για το Παιδί.  Έχουν δημοσιευτεί έξι Εκθέσεις συνολικά (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία και Ιταλία).

 

Εθνικός Συντονιστής στη χώρα μας έχει οριστεί το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), ενώ αρκετές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών συμμετέχουν ενεργά υποβάλλοντας προτάσεις προκειμένου να συμβάλλουν στον εθνικό σχεδιασμό.

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την 26ετή του δράση και εμπειρία στον τομέα της προστασίας του παιδιού προσεγγίζει τον σχεδιασμό αυτό με μία ολιστική ματιά, διατυπώνοντας προτάσεις για όλες τις ανάγκες των ευάλωτων παιδιών και των οικογενειών τους. Έτσι λοιπόν, εμφατικά επισημαίνει την αναγκαιότητα για διεύρυνση δράσεων πρόληψης για τον ευάλωτο πληθυσμό, ενώ παράλληλα προτείνει μεθόδους παρέμβασης και θεραπείας σε βασικούς τομείς όπως αυτός της οικονομικής ένδειας, της σωματικής ή/και ψυχικής νοσηρότητας, της βίας κ.λπ.

 

Από το 2017, «To Χαμόγελο του Παιδιού» αποτελεί τον αποκλειστικό συμμετέχοντα φορέα – χρήστη στο  ερευνητικό  έργο με τίτλο «Η κατανόηση, η μέτρηση και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας: Ένα σχέδιο δράσης με Το Χαμόγελο». Φορέας υποδοχής είναι το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και αποστολή του έργου είναι η ερμηνεία, η καταγραφή και η παρακολούθηση της παιδικής ευημερίας στην Αττική και κατ΄ επέκταση στην Ελλάδα. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνδράμει με τη διοχέτευση στοιχείων από τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας που λειτουργεί πανελλαδικά,  και είναι απαραίτητα για τη μελέτη της παιδικής ευημερίας. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και σε συνέχεια αυτού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοίνωσε μόλις χθες τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου της Παιδικής Ευημερίας στην Ελλάδα. Με την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα εργαλεία που αποκτήθηκαν μέσω του έργου, ο Οργανισμός σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, θα καταγράφει την εξέλιξη της παιδικής ευημερίας στη χώρας μας με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι μελλοντικές προκλήσεις και να στηριχθούν στοχευμένα και ολιστικά οι τοπικές κοινωνίες.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την Έκθεση για την Ελλάδα στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://docs.google.com/document/d/1F9R1-ZrYrV2Vo0eloomzEMUC_BXPUQqf/edit?usp=sharing&ouid=112610539347455790054&rtpof=true&sd=true

 

Μπορείτε να διαβάσετε τις Εθνικές Εκθέσεις των 6 χωρών (compiledversion) στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://docs.google.com/document/d/1aIa630seWjNCUW9nlLKCjam3o-PWpX3Z/edit?usp=sharing&ouid=112610539347455790054&rtpof=true&sd=true

 

 

Περισσότερες πληροφορίες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τηλ. 11040

press@hamogelo.gr