Μαγνησία, Παιδοχειρούργος

Συνεργασία του Γ.Ν. Βόλου με τον παιδοχειρουργό Αζά Σάββα

Τους τελευταίους μήνες προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες του στο ΓΝ
Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ο εξαίρετος επιστήμονας άνθρωπος και
ιατρός- Χειρουργός Παίδων ΑΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, σε άψογη συνεργασία με το
Διοικητή Ντόκο Ιωάννη, τον Αναπληρωτή Διοικητή Μπαμπούνη Σταύρο
και τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Καραμέτο Ηλία, ο οποίος
κοσμεί με την παρουσία του το Νοσοκομείο μας και παρέχει
προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο.
Από τον ιατρό έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πενήντα χειρουργικές
επεμβάσεις λαπαροσκοπικές και μή. Καλύπτονται επείγοντα
περιστατικά (οξεία σκωληκοειδίτιδα, παθήσεις γεννητικών οργάνων,
κλπ). Επίσης πραγματοποιούνται προγραμματισμένες επεμβάσεις
(κρυψορχία, βουβωνοκήλες, υδροκοίλες και άλλες συγγενείς παθήσεις
παίδων) στην σύγχρονη χειρουργική αίθουσα με εξοπλισμό τελευταίας
τεχνολογίας του Νοσοκομείου Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε παιδιά
ηλικίας μέχρι 16 ετών.
Τέλος, διενεργούνται από τον ιατρό επεμβάσεις με τη χρήση
λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Ήδη έχει παραληφθεί στο Νοσοκομείο μας εδώ και ένα μήνα
εξοπλισμός, που αφορά λαπαροσκοπικές επεμβάσεις Παίδων.
Επισημαίνεται ότι τα εξωτερικά ιατρεία της παιδοχειρουργικής θα
λειτουργούν κάθε Δευτέρα και Τετάρτη πρωί – απόγευμα.