ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Νέα πρόσληψη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και ανέλαβε υπηρεσία η Αθανασίου Στεργιανή, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για την ενίσχυση του Τμήματος Διατροφής και την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.