ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και της Προϊσταμένης Γραμματείας Ευφροσύνης Τσιλοχρήστου και ανέλαβε υπηρεσία η Μητρίτσια Μαρία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων για την ενίσχυση και  κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.