ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Νέες προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη, του Αναπληρωτή Μπαμπούνη Σταύρου και του Υποδιευθυντή Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας Γκίζα Κωνσταντίνου και ανέλαβαν υπηρεσία η Γιαννουλάκη Ευαγγελία, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και η Περλορέντζου Σοφία, κλάδου ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για την ενίσχυση και  κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.