Γυναικολόγος, Ελλάδα, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

“Υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Που βρισκόμαστε και πως μπορεί να βοηθήσει η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.” από τον Χειρουργό Γυναικολόγο Σαράφη Βασίλειο

Βασίλης Σαράφης

Χειρουργός Γυναικολόγος Μαιευτήρας

Εξειδικευμένος στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Eπιστημονικός σύμβουλος – Υπεύθυνος τμήματος Υπερήχων Fertilia By Genesis

 

Η πτώση της γεννητικότητας στην Ελλάδα αγγίζει το 30% από την δεκαετία του 90 και σε αυτό επιπρόσθετα φαίνεται να έχουμε και δραματική πτώση λόγω της πανδημίας και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων αυτής.  Οι λόγοι για το παραπάνω είναι  πολλοί όπως οι πρακτικές δυσκολίες  που σχετίζονται με τον συνδυασμό καριέρας και οικογένειας για  τις γυναίκες.

 

Έτσι πολλά ζευγάρια επιλέγουν να δημιουργήσουν οικογένεια σε ηλικία αρκετά μεγαλύτερη από ότι 50 χρόνια πριν. Γνωρίζουμε από την επιστήμη ότι η γονιμότητα της γυναίκας είναι διαφορετική στην δεκαετία 20-30 από ότι στην δεκαετία 31-40 ετών και ότι ο μέσος όρος χρόνου  επίτευξης εγκυμοσύνης ανάλογα και με την αναπαραγωγική ικανότητα του συντρόφου είναι σημαντικά αυξημένος όσο η γυναίκα περνάει το 35 έτος της ηλικίας της.

 

Η υποβοηθουμενη αναπαραγωγή με την μορφή της σπερματέγχυσης είτε στον φυσικό κύκλο της γυναικας είτε σε κύκλο με πρόκληση ωρίμανσης περισσότερων του ενός ωαρίων αλλά και η εξωσωματική γονιμοποίηση βοηθουνε ζευγάρια να επισπεύσουν την  συλληψη. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο επίσης στα πλαίσια της διερεύνησης της υπογονιμότητας και μετά από διόρθωση προβλημάτων που ανευρίσκονται να ευοδώνεται η φυσική σύλληψη.

Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή επίσης σήμερα πολύ συχνά προσφέρει σε γυναίκες προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας την δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας μέσω του προγράμματος δωρεάς ωαρίων. Φαίνεται ότι όταν χρησιμοποιούνται ωάρια από νέες δότριες οι πιθανότητες επιτυχίας μιας προσπάθειας εξωσωματικης γονιμοποίησης φτάνει στο 70% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για γυναίκες άνω των 40 ετών δεν ξεπερνάει το 20%. Στις σπάνιες περιπτώσεις που υπάρχει πρόβλημα κυοφορίας μίας γυναίκας είτε λόγω σοβαρών προβλημάτων στην μήτρα είτε λόγω άλλων παθήσεων που δεν συνάδουν με εγκυμοσύνη, υπάρχει η λύση της παρένθετης μητρότητας όπου ωάρια και σπερματοζωάρια από το ζευγάρι χρησιμοποιούνται για την δημιουργία εμβρύων στο εργαστήριο τα οποία τοποθετούνται στην συνέχεια στην μήτρα της γυναίκας που έχει αναλάβει το ρόλο της κυοφορίας και μόνο.

Παράλληλα σε γυναίκες που δεν έχουν στο άμεσο μέλλον πρόγραμμα για σύλληψη και είναι σε ηλικία περί τα 35 έτη ή έχουν χαμηλό απόθεμα ωαρίων στις ωοθήκες τους υπάρχει η δυνατότητα να παγώσουν τα ωάρια τους. Η κρυοσυντήρηση όπως επιστημονικά λέγεται η διαδικασία αυτή έχει πλέον τελειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελεί μία εύκολη διαδικασία για κάθε γυναίκα που θέλει να παγώσει το χρόνο, εφόσον δεν θέλει ή δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και θέλει να αναβάλει την προσπάθεια για το μέλλον. Η τεχνική αυτή είναι πολύ δημοφιλής στο εξωτερικό ενώ στην Ελλάδα συνήθως παρατηρούμε ότι την αναζητούν γυναίκες πιο προχωρημένης αναπαραγωγικής ηλικίας το οποίο δεν είναι ιδανικό.

Στη Fertilia by Genesis εχοντας εμπειρία για όλο το φάσμα των αναπαραγωγικών προβλημάτων και διαθέτοντας τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό στον τομέα μας είμαστε σε θέση να προσφέρουμε πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με τα καλύτερα δυνατά ποσοστά επιτυχίας που μπορεί να επιτύχει η επιστήμη σήμερα.

 

 

Fertilia by Genesis

Εντός Μαιευτικής, Γυναικολογικής, Χειρουργικής κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ

Τέρμα 17ης Νοέμβρη Πυλαία

Θεσσαλονίκη

555 35