ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Ενίσχυση του Γ. Ν. Βόλου με προσωπικό

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και της Προϊσταμένης του Τμήματος  Μαιευτικής – Γυναικολογίας Στάμου Δήμητρας και ανέλαβε υπηρεσία  η Γεωργούδη Αλίκη, κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής, για την ενίσχυση του Tμήματος και την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.