Ελλάδα

Πρόστιμα 5.000 ευρώ για τους πλαστούς εμβολιασμούς-Νέα τροπολογία Πλεύρη

Με τροπολογία, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή από τον Θάνο Πλεύρη, θεσπίζεται πρόστιμο 5.000 ευρώ για τους πλαστούς εμβολιασμούς. Το πρόστιμο αφορά τόσο τους υπαλλήλους που ευθύνονται όσο και τα άτομα, τα οποία αφορά το πλαστό πιστοποιητικό.

Ειδικότερα, η τροπολογία αναφέρει επί λέξει:

“Σε όποιον αποπειράται ή πετυχαίνει την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού, ενώ δεν έχει εμβολιαστεί, ή βεβαίωσης νόησης, ενώ δεν έχει νοσήσει, πέρα από τις τυχόν επιβληθησόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Στον υπάλληλο του Δημοσίου ή σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο, συμμετέχει καθ’οιονδήποτε τρόπο στις πράξεις του πρώτου εδαψίου, επιβάλλεται, πέρα από τις τυχόν επιβληθηοόμενες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε πράξη”.

Παράλληλα, με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται η υποχρεωτικότητα εμβολιασμού έναντι της covid-19 σε φοιτητές και σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές υγείας. Η προθεσμία για τον εμβολιασμό τους με πρώτη δόση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.

Όπως ορίζεται: “Η υποχρέωση καταλαμβάνει και τους Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών α’ και β’ κύκλου των Σχολών Επιστημών Υγείας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (1ΕΚ.) και των Κολλεγίων, οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διεξάγεται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία και σε ιδιωτικές δομές υγείας”.

Σύγχυση για ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς

Η τροπολογία προκαλεί σύγχυση για το τι θα ισχύσει για τους ιδιώτες γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:

“Οι επαγγελματίες που παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ιδιωτικά ιατρεία, φαρμακεία) οφείλουν να επικολλούν στην εξωτερική θύρα της δομής έγγραφο με το οποίο ενημερώνουν τους ασθενείς ότι όλοι οι εργαζόμενοι στη δομή έχουν εμβολιαστεί σε συμμόρφωοη με το παρόν. Η παράλειψη της τήρησης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαψίου τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300) ευρώ”.

Επίσης, σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι:

“Στους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις δομές υγείας, κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλονται, επιπλέον, οι ακόλουθες κυρώσεις:
γα) καταγγέλλεται αυτοδικαίως και αζημίως γιατο Δημόσιο, από την ημερομηνία της βεβαίωσης της παράβασης, κάθε σύμβαση του επαγγελματία με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και τα δημόσια ασψαλιστικά ταμεία,

γβ) αναστέλλεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράψησης του ν. 3892/2010 (Α’ 189), και

γγ) αναστέλλεται η δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρονικών συνταγών του ν. 3892/2010″.

Ωστόσο, δεν προβλέπεται ρητά η υποχρεωτικότητα και δεν αναφέρεται κανενός είδους προθεσμία. Εκείνο που αναγράφεται είναι οι κυρώσεις:

“Για τους ιδιώτες υπόχρεους, που εργάζονται στις δομές που εντάσσονται στο Πεδίο εψαρμογής του παρόντος ως ελεύθεροι επαγγελματίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο: α) δέκα χιλιάδων (10000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (0.000) ευρώ και, β) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ”.

πηγή: virus.com.gr