ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Συνεχίζονται οι παραδόσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Βόλου για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19.

Σήμερα το Νοσοκομείο παρέλαβε έναν  υπερσύχρονο Ενδοσκοπικό πύργο Υψηλής Ευκρίνειας για το Γαστρεντερολογικό Τμήμα.

Διαθέτει οθόνη HD 27” και συνοδεύεται από Γαστροσκόπιο και Κολονοσκόπιο τελευταίας τεχνολογίας με δυνατότητες καταγραφής εικόνων και βίντεο.

Το Γαστρεντερολογικό τμήμα αποκτά έτσι σύγχρονο, καινοτόμο  εξοπλισμό που θα ενισχύσει σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρέχει το Γ.Ν. Βόλου στους πολίτες της Μαγνησίας.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-20.