Εκδηλώσεις, Ελλάδα

“Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη”

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, συντονιστής του Enterprise Europe Network – Hellas και κόμβος του EIT Health στην Ελλάδα,

σας προσκαλεί σε διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 (16:00-18:30) με τίτλο “Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας (Health Cluster) στον Ορίζοντα Ευρώπη”.

H εκδήλωση θα εστιάσει στο πρόγραμμα εργασίας για το 2021-2022 στο πλαίσιο του προγράμματος-πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (το νέο πρόγραμμα της ΕΕ για την Έρευνα και Καινοτομία)
και διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας) και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της Κύπρου (ΙδΕΚ).

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις νέες προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και να θέσουν απευθείας τα ερωτήματά τους στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπρόσθετα, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και Εμπειρογνώμονες για το Health Cluster θα κάνουν κάποιες πρώτες προκαταρκτικές τοποθετήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης για την Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της Υγείας. Το ΕΚΤ θα παρουσιάσει τις δράσεις και τις υπηρεσίες του προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.

Σχετικό άρθρο για αναδημοσίευση: https://www.ekt.gr/el/news/26133

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση (πρόγραμμα – εγγραφή): https://www.ekt.gr/el/events/26169