Γιατροί, ΛΑΡΙΣΑ, Νευροχειρουργός

“Επισκληρίδιο Αιμάτωμα Εγκεφάλου Τραυματικής Αιτιολογίας” από τον νευροχειρουργό Γεωργιάδη Ιορδάνη

Ιορδάνης Κ. Γεωργιάδης
Επιμελητής Α’ Νευροχειρουργός
Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας
• Member of the European Association of Neurosurgical Societies
(EANS)
• Member of the Hellenic Neurosurgical Society (ENXE)
• Member of the Hellenic Society of Neurosciences (HSN)
• Member of the Federation of European Neuroscience Societies
(FENS)
• Member of the European Society of Emergency Medicine (EUSEM)
• Member of the Hellenic Society of Cardiopulmonary Resuscitation
(HSCR

Το υποσκληριδίο αιμάτωμα εγκεφάλου είναι η συλλογή ποσότητας αίματος κάτω από την προστατευτική μεμβράνη (μήνιγγα) που περιβάλει τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα ανάλογα της ποσότητας αίματος ο εγκέφαλος να πιέζεται και ο ασθενής να εγκαταστήσει διάφορα συμπτώματα όπως π.χ. αδυναμία άνω ή κάτω άκρου, υπνηλία, κεφαλαλγία και επεισόδια εμέτων. Η αιτία δημιουργίας υποσκληριδίου αιματώματος είναι τις περισσότερες φορές το τραύμα, δηλαδή κάποιου είδους κάκωσης στο κεφάλι (πτώση, τροχαίο ατύχημα, χτύπημα από ξένο σώμα κτλ)
Το υποσκληριδίο αιμάτωμα διακρίνεται σε τρείς (3) τύπους
Α. τα πρώτα δύο 24 ώρα (οξύ υποσκληριδίο αιμάτωμα)
Β. από την 3η έως την 14η ημέρα (υποξύ υποσκληριδίο αιμάτωμα)
Γ. μετά τις δύο εβδομάδες (χρόνιο υποσκληριδίο αιμάτωμα)

Παράγοντες κινδύνου:
Ασθενείς που λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή (αντιπηκτική αγωγή) έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης, όπως επίσης ηλικιωμένοι ασθενείς δεδομένου της εγκεφαλικής ατροφίας. Ακόμα και ένα ασήμαντο χτύπημα στο κεφάλι αυξάνει τις πιθανότητες δημιουργίας υποσκληριδίου αιματώματος.
Συμπτώματα:
Συμπτώματα τα οποία δύναται να παρουσιάσουν οι ασθενείς είναι η εμμένουσα κεφαλαλγία, έμετοι, διαταραχή στην βάδιση, διαταραχές στην μνήμη ακόμα και παρουσία επιληπτικών κρίσεων. Στο οξύ υποσκληριδίο αιμάτωμα ωστόσο ο ασθενής μπορεί να έχει ραγδαία μείωση στο επίπεδο συνείδησης και ως εκ τούτου σχεδόν το ήμισυ αυτών των ασθενών να προσέρχονται σε τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) σε κωματώδη κατάσταση.

Διάγνωση:
Η κατεξοχήν εξέταση εκλογής αποτελεί η διενέργεια αξονικής τομογραφίας εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό, δεδομένου πως δεν είναι χρονοβόρα (3 λεπτά), και δίνει στον Νευροχειρουργό μια ολοκληρωμένη εικόνα του εγκεφάλου στην περίπτωση παρουσίας αιματώματος.

Παρουσία χρόνιου υποσκληριδίου αιματώματος δεξιού ημισφαιρίου με ταυτόχρονη παρουσία υποξέος υποσκληριδίου αιματώματος σε ασθενή με κάκωση κεφαλής (προσωπικό αρχείο)

Θεραπεία:
Η χειρουργική αντιμετώπιση συστήνετε ως επιλογή όταν υπάρχει κλινική επιδείνωση των συμπτωμάτων, με στόχο την παροχέτευση της ποσότητας αίματος που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλο, και την ταυτόχρονη αποσυμπίεση του, είτε με κρανιοτομία (οξύ υποσκληριδίο αιμάτωμα) είτε με κρανιοανάτρηση όταν πρόκειται για χρόνιο υποσκληριδίο αιμάτωμα με τοποθέτηση καθετήρα παροχέτευσης. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις συντηρητικής αντιμετώπισης όταν η ποσότητα αίματος είναι μικρή και ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός δηλαδή ελεύθερος συμπτωμάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται επανέλεγχος με νέα αξονική τομογραφία εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό και εκτίμηση από ειδικό Νευροχειρουργό

 

Μετεγχειρητική αξονική εικόνα μετά από κρανιοτομία και αφαίρεση του αιματώματος δεξιού ημισφαιρίου στην ίδια ασθενή (προσωπικό αρχείο)