Ειδήσεις

Εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Διοίκηση Μονάδων Υγείας»

στο δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Το Πρόγραμμα οικοδομείται με ένα σύνολο 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) και διαφορετικών θεματικών ενοτήτων και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σύμφωνα με τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο, Αναπληρωτή Καθηγητή Ελπιδοφόρο Σωτηριάδη, οι φοιτητές του Προγράμματος μελετούν τις έννοιες της υγείας, της δημόσιας υγείας και της προαγωγής υγείας, αξιολογήσουν τα οικονομικά της υγείας, την ποιότητα και την επιστημονική μεθοδολογία στις υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα εμβαθύνουν στις αρχές διοίκησης και ορθολογιστικής διαχείρισης των πόρων που διοχετεύονται στην υγεία. Ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη του κάθε φοιτητή και φοιτήτριας, οι (εν δυνάμει) επαγγελματίες στον χώρο της υγείας καθίστανται ικανοί να συμβάλλουν με καινούργιες γνώσεις και δεξιότητες στην ανύψωση του επιπέδου υγείας της κοινωνίας μας.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Με εξειδίκευση και τεχνογνωσία δεκαπενταετίας στην ψηφιακή εκπαίδευση, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Παρέχει την πολύτιμη ευκαιρία σε όλους όσοι το επιθυμούν, να σπουδάσουν από τον προσωπικό τους χώρο και στον δικό τους χρόνο και να αποκτήσουν έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, πολύτιμο εφόδιο για τη ζωή τους. Με προσιτά δίδακτρα, ευέλικτη οικονομική πολιτική και με τη χορήγηση αριθμού υποτροφιών, το ΑΠΚΥ διευκολύνει την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς περιορισμούς. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από Υπερσύγχρονη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης, κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση με εφαρμογές και εργαλεία που έχουν εξασφαλίσει χρυσά βραβεία στα Cyprus Education Leaders Awards 2019 & 2020. Η φυσική παρουσία των φοιτητών απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις σε εξεταστικά κέντρα, τα οποία οργανώνονται στην Κύπρο και στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη) και, υπό προϋποθέσεις, σε τρίτες χώρες.

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι τρεις Σχολές του ΑΠΚΥ (Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης) προσφέρουν 4 προπτυχιακά και 21 μεταπτυχιακά προγράμματα, καθώς και σπουδές διδακτορικού επιπέδου σε 17 διαφορετικές ερευνητικές περιοχές. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, όλα τα Προγράμματα Σπουδών αναγνωρίζονται με βάση τις διαδικασίες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

Αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου 2021

αποκλειστικά μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ.

 

www.ouc.ac.cy | Tηλ: (357) 22 411600 | admissions@ouc.ac.cy