Μαγνησία

Προκήρυξη από το Σουρλίγκειο για πρόσληψη γιατρού

Στην πρόσληψη γιατρού παθολόγου προχωρά το Σουρλίγκειο Ιδρυμα Καναλίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος ο ενδιαφερόμενος γιατρός που θα καλύψει τη θέση θα πρέπει να είναι γενικής ιατρικής ή παθολόγος.

Η αίτηση μαζί με το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται είτε στο e-mail του Ιδρύματος (sourligeioidruma@gmail.com), είτε ταχυδρομικώς, είτε με courier στα γραφεία του Ιδρύματος τα οποία βρίσκονται στα Κανάλια Μαγνησίας και πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2428074042 & 6973000755.

Η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι στις 14-5-2021.

 

Πηγή: ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ