Μαγνησία

Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες στον Βόλο

Το παράρτημα Βόλου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και με την ευγενική εθελοντική προσφορά των ιδιωτών ακτινολόγων της πόλης θα υλοποιήσει μια δράση.
Σκοπός της Εταιρείας είναι να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τις γυναίκες της πόλης για τα οφέλη της προληπτικής μαστογραφίας για την πρώιμη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Η δράση αυτή αφορά στην διενέργεια δωρεάν μαστογραφικού ελέγχου σε γυναίκες μεγαλύτερες των 40 ετών που είτε για κοινωνικούς είτε για οικονομικούς λόγους είτε από έλλειψη ενημέρωσης για τα οφέλη που προσφέρει η προληπτική μαστογραφία δεν έχουν υποβληθεί ποτέ σε μαστογραφικό έλεγχο, είτε το διάστημα από την τελευταία μαστογραφία είναι μεγαλύτερο από τα δύο έτη.
Όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να υποβληθούν σε δωρεάν μαστογραφία μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2421033507 (κο Ρουσογιάννη ) από 12.00-14.00 και 18.00-20.00 τις καθημερινές από Δευτέρα 26/10 έως και Παρασκευή 30/10/2020.