Μαγνησία

8.333 δειγματοληπτικοί έλεγχοι και ιχνηλατήσεις για Covid-19 το τελευταίο τρίμηνο, από τις ΚΟΜΥ της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Συνολικά 8.333 δειγματοληπτικούς ελέγχους και ιχνηλατήσεις για τον εντοπισμό κρουσμάτων Covid-19  πραγματοποίησαν οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια της τρίμηνης  λειτουργίας τους. Οι δράσεις των ΚΟΜΥ Θεσσαλίας, αφορούν δειγματοληπτικούς ελέγχους στο σύνολο των 4 Περιφερειακών Ενοτήτων -Λάρισα, Μαγνησία, Τρίκαλα, Καρδίτσα- σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και υγείας -οίκους ευγηρίας,  ιδιωτικές κλινικές-, βιομηχανίες, χώρους  εστίασης, εκπαιδευτικές δομές, σωφρονιστικά ιδρύματα, προσφυγικές δομές, δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς, κατασκηνώσεις, εκκλησίες, καθώς και εκτενείς ιχνηλατήσεις επαφών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοιού.

Μετά την επεξεργασία των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από το Συντονιστικό Κέντρο Περιφέρειας Θεσσαλίας  Covid-19,  η εικόνα έχει ως εξής:

 

Δράσεις-δειγματοληψίες Κ.ΟΜ.Υ Θεσσαλίας

Για τις δράσεις των Κ.ΟΜ.Υ. Θεσσαλίας σε συγκεκριμένες δομές, σας παραθέτουμε τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν δομές-ημερομηνία δράσεων καθώς και αριθμό δειγμάτων.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ Μ.Φ.Η-Οίκους Ευγηρίας

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ Μ.Φ.Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 24/6/2020 50
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 19/8/2020 13
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 26/8/2020 11
ΙΔΡΥΜΑ “ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΒΟΛΟΥ”
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ 20/8/2020 16
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ 27/8/2020 16
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι.Μ.Τ.Σ.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 25/5/2020 34
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31/8/2020 5
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ”ΛΗΘΗ” ΟΙΚΑΔΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31/8/2020 5
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ”
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 25/8/2020 7

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΜΑΡΑΒΑΣ Α.Ε
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 5/8/2020 15
ΤΡΙΚΚΗ Α.Ε
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 10/8/2020 15
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 12/8/2020 30
ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 18/8/2020 14
ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 17/8/2020 61
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 31/8/2020 10
BRETAS ΕΠΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21/8/2020 20
INTERCOMM
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21/8/2020 20
KASIDIS
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 21/8/2020 20
ΧΩΤΟΣ ΑΒΕΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 24/8/2020 20
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 24/8/2020 20
ΧΩΤΟΣ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 31/8/2020 20
ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 31/8/2020 20
DAMAVAND Α.Ε
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4/8/2020 25
ΠΑΛΑΜΙΩΤΙΚΟ (ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10/8/2020 5
ΤΣΙΑΝΑΒΑΣ Β ΑΕΒΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10/8/2020 10
ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 05/8/2020 22
ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 13/8/2020 5
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ 17/8/2020 10
ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 10/8/2020 10

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΛΗΝΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23/7/2020 15
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΣΤΑΛΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 23/7/2020 10

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ Μ.Μ.Μ

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ Μ.Μ.Μ
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 20/7/2020 25

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ Κ.ΟΜ.Υ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΟΜΥ ΔΡΑΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 18/8/2020 52
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 26/8/2020 21
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΙΣΑΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΠΑΦΕΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 31/7/2020 85
ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ ΙΣΑΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΠΑΦΕΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΟΜΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 6/8/2020 42
ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ 6/8/2020 38

 

 

Επιπρόσθετες δράσεις των Κ.ΟΜ.Υ Θεσσαλίας:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Κατά την λίγο παραπάνω από τρίμηνη δράση τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας της Λάρισας αποτελούμενες από 12 νοσηλευτές,12 οδηγούς  2 διοικητικούς και έναν συντονιστή ομάδας-δράσεων, έχουν πάρει συνολικά 4.941 δείγματα προς εξέταση με πολυποίκιλες δράσεις στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνικών και άλλων δομών τόσο της Λάρισας όσο και της Θεσσαλίας γενικότερα. Αναλυτικότερα:

 

ΔΟΜΗ   ΠΑΡΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
         ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 554 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ 857 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 859 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 183 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 953 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 568 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 45 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 73 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 140 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 709 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Δημόσιες υπηρεσίες που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

 1. Πρόγραμμα Εστία – Δήμος Λάρισας 2. Περιφέρεια Θεσσαλίας / Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 3. Βοήθεια στο Σπίτι – Δήμος Λάρισας, 4. Δημαρχείο Μακρυχωρίου, 5. Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Λαρισαίων, 6. Διεύθυνση Αλλοδαπών – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, 7. Διεύθυνση Ιθαγένειας, Περιφέρεια ΣΕΦΚΟ, Προσωπικό ΚΟΜΥ ΕΟΔΥ κ.α

Εκπαιδευτικές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

 1. Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, 2. Παιδικός Σταθμός Ν. Σμύρνης, 3. 9ο Λύκειο Λάρισας

Υγειονομικές-προνοιακές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

 1. ΘΕΨΥΠΑ, 2. Κέντρο Ημέρας Χαρά ΙΙ, 3. Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας, 4. Ξενώνας Ελευθερία, 5. Κέντρο Ημέρας Χαρά Ι, 6. Συσσίτιο, 7. Οικοτροφείο Ορφέας, 8. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αμπελώνα, 9. Οικοτροφείο Αγία Άννα, 10. Αριστέας, 11. Αντιφών 12. Εστία 13.ΤΟΜΥ Αμπελοκήπων 14.Αρωγή 15. ΠΓΝΛ

Οικισμοί Ρομά που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

Οικισμός Ρομά Ν.Σμύρνη

Σωφρονιστικά Ιδρύματα που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

Φυλακές Λάρισας,Κρατητήρια Λάρισας

Βιομηχανίες Τροφίμων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ Λάρισας :

BRETAS,  INTERCOMM,  ΚΑΣΙΔΗΣ,  ΧΩΤΟΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Κατά την λίγο παραπάνω από τρίμηνη δράση τους οι Κινητές Ομάδες Υγείας του Βόλου αποτελούμενες από 2 νοσηλευτές 2 οδηγούς,  1 διοικητικό και έναν συντονιστή ομάδας-δράσεων, έχουν πάρει συνολικά  1.149 δείγματα πρός εξέταση με πολυποίκιλες δράσεις στο σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινωνικών και άλλων δομών τόσο του Βόλου όσο και της Μαγνησίας εγγύτερα.

Αναλυτικότερα:

  ΔΟΜΗ   ΠΑΡΘΕΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 732 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΦΩΝ ΕΠΙΒΑΙΒΕΩΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 267 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 71 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 10 ΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 69 ΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Δημόσιες υπηρεσίες που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:

 • 111 Πτέρυγα Μάχης Ν.Αγχίαλος
 • Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπαίδευσης
 • ΔΟΕΠΑΠ ΔΗΠΕΘΕ
 • Επιμελητήριο Μαγνησίας
 • Κεπ Μαγνησίας
 • Δικαστικό Μέγαρο Βόλου
 • 1η Ταξιαρχία Αεροπορίας Στρατού (Στεφανοβίκειο)
 • ΕΦΚΑ(πρώην ΙΚΑ) Βόλου
 • Περιφέρεια Θεσσαλίας-Περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας
 • ΣΕΠΕ Βόλου
 • Δημαρχείο Αλμυρού
 • ΔΟΥ Βόλου
 • Πυροσβεστικό Σώμα Βόλου

 

Υγειονομικές-προνοιακές δομές που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:

 • 7Η ΤΟΜΥ ΙΩΛΚΟΥ
 • ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
 • ΕΛΕΠΑΠ

Δομές Προσφύγων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:

 • Δομή Προσφύγων Μόζα

Βιομηχανίες Τροφίμων που έδρασαν οι ΚΟΜΥ ΒΟΛΟΥ:

 • Δημοτικό Σφαγείο Αλμυρού