Μαγνησία

Προκήρυξη 3 θέσεων εργασίας στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου

Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης «Πρόγραμμα Διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για άτομα που πάσχουν από Άνοια-Alzheimer, μέσω δράσεων κατάλληλης διασύνδεσης με δομές των ΟΤΑ» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 2α: «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού-Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση», προκηρύσσει την πλήρωση τριών (3) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου μερικής απασχόλησης, πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης ως κατωτέρω:
1. ΠΕ Ψυχιάτρων ή Νευρολόγων μία (1) θέση
2. ΠΕ Ψυχολόγων μία (1) θέση
3. ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας μία (1) θέση
και καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους, εφόσον κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλλουν «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2020.

Η αναλυτική προκήρυξη και η αίτηση διατίθενται από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών Βόλου, Τοπάλη 7 – Ιάσονος, τηλ. 2421031227 και από την ιστοσελίδα www.alzheimervolos.gr