ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

“Ο ρόλος του Γ.Ν.Βόλου « Αχιλλοπούλειο» είναι να παρέχει δωρεάν περίθαλψη και σε καμία περίπτωση να ασχολείται με real estate”

Ο ρόλος του Γ.Ν.Βόλου « Αχιλλοπούλειο» είναι να παρέχει δωρεάν περίθαλψη στους πολίτες του Νομού Μαγνησίας και σε καμία περίπτωση να ασχολείται με real estate.

Στην περιουσία του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ανήκουν 64 ακίνητα, τα περισσότερα αγροτεμάχια στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας αλλά  και μερικά ακίνητα μεγάλης αξίας στο Πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.

Μέχρι τώρα, παλαιότερες Διοικήσεις δεν είχαν καταφέρει αποτελεσματική διαχείριση των κληροδοτημάτων, ώστε να φέρνουν  έσοδα στο Νοσοκομείο, που είναι και ο αποκλειστικός όρος των δωρητών.

Ωστόσο, με την παρούσα Διοίκηση την τελευταία τριετία έχουμε 24% αύξηση των εσόδων του Νοσοκομείου από τα κληροδοτήματα.

Το συγκεκριμένο ακίνητο επί της οδού Αργοναυτών – Ογλ (Τιτάνεια), είναι κατά 50% ιδιοκτησία του Νοσοκομείου , ενώ το υπόλοιπο 50% ανήκει σε 6 ιδιοκτήτες.

Επειδή, ποτέ δεν είχε γίνει σοβαρή πρόταση εκμετάλλευσής του, είχε σοβαρά προβλήματα με την στέγη και την καθαριότητα του και επειδή υπήρχε πρόσφατα ενδιαφέρον για μίσθωση, η σχετική πλειοψηφία των  ιδιοκτητών, αποφάσισε να βγει  σε ανοιχτό διαγωνισμό προς ενοικίαση. Έγινε η σχετική πρόταση από την επιτροπή κληροδοτημάτων του Νοσοκομείου προς το Δ.Σ και με την αριθμ.7/07-02-2019 (θέμα ΕΗΔ 3) απόφαση του ΔΣ, επικυρώθηκε το πρακτικό της επιτροπής Διαχείρισης – Αξιοποίησης της Ακίνητης περιουσίας του Νοσοκομείου Βόλου καθώς και η έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού.

Υπήρχαν δυο (2) ενδιαφερόμενοι  η ετερόρρυθμη εταιρεία « Αναπτυξιακή Θεσσαλία ΕΕ » και η « INTERPRO EE».

Πλειοψήφησε η «Αναπτυξιακή Θεσσαλία ΕΕ» και υπογράφτηκε η αριθμ.71/2019 σύμβαση μίσθωσης στις 11-04-2019, με υποχρέωση της ανάδοχης εταιρείας να γίνουν οι σχετικές επισκευές στο κτίριο.

Σκοπός της εταιρείας είναι να φτιαχτεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  οπού θα τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες.

Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα περιουσιακά στοιχεία του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» είναι  θέμα συζήτησης του Δ.Σ  του Δήμου Βόλου. Άλλωστε αυτή είναι και η δική μας αγωνία να τα εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος της πόλης και των πολιτών, τηρουμένων όμως όλων των νόμιμων και διαφανών διαδικασιών.

Από την δημοτική αρχή δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρόταση αξιοποίησης και σε καμία περίπτωση δεν συμμετείχε στις διαδικασίες.

Οι φωνασκίες και οι ύβρεις που ακούγονται παραπληροφορούν (ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι ο μειοψηφών στον παραπάνω διαγωνισμό) και πιθανά βγάζουν αγωνία για τα λοιπά ακίνητα του Νοσοκομείου για τα οποία δεν υπάρχει και εμπεριστατωμένη πρόταση.

Η νυν Διοίκηση κινείται σε απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια και ίσως αυτή η ¨αγωνία¨ και η προτροπή σε πολιτικά πρόσωπα να την αλλάξουν και γρήγορα, πιθανά έχει να κάνει με σχεδιασμούς άλλου επιπέδου, τους οποίους σαν πολίτες αυτής της πόλης θα παρακολουθούμαι στενά.