Γιατροί, Δερματολόγος, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Τεχνική MOHS: Η πρωτοποριακή μέθοδος χειρουργικής αφαίρεσης όγκων του δέρματος

Ντάσιου- Πλακίδα Δήμητρα,  Δερματολόγος Αφροδισιολόγος,  Αντωνοπούλου 114 – Βόλος,  Τηλ:2421031000 – 2421022678,  e-mail: dasiou.dimitra@gmail.com,   http.:// www.dermaclinic.com.gr

Τι είναι η μικρογραφική χειρουργική κατά Mohs;

Πρόκειται για μία μικροσκοπικά ελεγχόμενη χειρουργική, η οποία είναι πολύ αποτελεσματική στους περισσότερους τύπους καρκίνου του δέρματος. Μ’αυτή τη μέθοδο επιτυγχάνουμε αφενός πλήρη έλεγχο των ορίων του όγκου και αφετέρου εξοικονόμηση υγιούς δέρματος.

Σε τι πλεονεκτεί η μέθοδος;

Με τη μέθοδο Mohs επιτυγχάνουμε την πλήρη ίαση στα περισσότερα είδη καρκίνου του δέρματος με πιθανότητα υποτροπής που φθάνει μόνο το 1% ενώ με την κλασική χειρουργική αφαίρεση οι υποτροπές είναι συχνές από 7% έως 50%. 

Πώς γίνεται;

Με την τεχνική Mohs γίνεται εκτομή του δερματικού όγκου κατά διαδοχικά οριζόντια στρώματα και όχι με την κλασική ελλειπτική τομή. Αμέσως μετά γίνεται η επεξεργασία στο εργαστήριο. Τα ιστοτεμάχια τέμνονται οριζόντια στον κρυοτόμο και οι λεπτές φέτες χρωματίζονται με χρωστικές και ακολουθεί έλεγχος στο μικροσκόπιο. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε τα κάτω και τα πλάγια όρια της βλάβης.

Συγκεκριμένα τα βήματα της μεθόδου είναι τα εξής:

Πριν την αφαίρεση του όγκου προηγείται ιστοπαθολογική εξέταση και μετά αποφασίζεται αν χρειάζεται να γίνει η τεχνική Mohs.

Την ημέρα του χειρουργείου

  1. Αφαιρείται ο ορατός όγκος με περιθώρια υγιούς δέρματος 1,0 mm
  2. Χαρτογράφηση του ιστοτεμαχίου που αφαιρέθηκε σε ειδικό σχεδιάγραμμα και τεμαχισμός του όγκου σε 4 τεμάχια με ειδικό χρωματισμό.
  3. Αποστέλλεται στο εξειδικευμένο εργαστήριο όπου γίνεται με ειδική μέθοδο ταχεία βιοψία του κάθε τεμαχίου με τη χρήση κρυοστάτη και έλεγχος των ορίων τους στο μικροσκόπιο. Εάν σε κάποιο τεμάχιο διαπιστωθεί ότι ο όγκος επεκτείνεται στα όρια προχωράμε σε αφαίρεση ιστού στα συγκεκριμένα σημεία που έχουν επισημανθεί κατά τη χαρτογράφηση. Γίνεται νέος έλεγχος στο εργαστήριο με ταχεία βιοψία και μόνο όταν διαπιστωθεί ότι τα χειρουργικά όρια είναι ελεύθερα προβαίνουμε στο τελικό βήμα.
  4. Αποκατάσταση του χειρουργικού ελλείμματος.

Πως γίνεται η αποκατάσταση του τραύματος;

Η τελική χειρουργική αποκατάσταση γίνεται ανάλογα με το μέγεθος του ελλείμματος είτε με τη χρήση κρημνού ή μοσχεύματος έτσι ώστε να μη δημιουργούνται παραμορφώσεις και να έχουμε ένα πολύ καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Η επέμβαση γίνεται συνήθως με τοπική αναισθησία και δεν χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη.

Προτιμάται η μέθοδος αυτή σε όγκους του δέρματος που βρίσκονται σε περιοχές του προσώπου όπου δεν υπάρχει περιθώριο να αφαιρεθεί  δέρμα σε μεγάλη έκταση ώστε να εξασφαλιστεί ή πλήρης αφαίρεση του όγκου. Τέτοιες περιοχές είναι η μύτη, γύρω από τα μάτια, γύρω από το στόμα και τα αυτιά. Επίσης έχει πλήρη ένδειξη σε όγκους που έχουν υποτροπιάσει.

Πολυάριθμοι παραμελλημένοι όγκοι του δέρματος

Μετά από Laser αφαίρεσης των όγκων

 

Μετά από χειρουργική αφαίρεση βασικοκυτταρικού καρκινώματος με τη μέθοδο ΜΟΗS, σχεδίαση για την αποκατάσταση με προωθητικό κρημνό.

Μια εβδομάδα μετά την αποκατάσταση, αμέσως μετά την αφαίρεση των ραμμάτων.