ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ

Ο ρόλος της αυτομέτρησης στη διαχείριση του διαβήτη

Ο διαβήτης τύπου 2 αποτελεί επιδημία στις μέρες μας, λόγω του δυτικού τρόπου ζωής, της παχυσαρκίας και της καθιστικής ζωής. Είναι ο πιο συχνός τύπος  διαβήτη.

Αν και ο διαβήτης είναι χρόνια νόσος, μπορεί να ελεγχθεί με αλλαγές στον τρόπο ζωής, φάρμακα και μέτρα αυτοφροντίδας.

Ο έλεγχος του διαβήτη είναι απαραίτητος γιατί έτσι μειώνει κάποιος που πάσχει από αυτόν, τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών. Αυτό σημαίνει λιγότερη βλάβη στα μάτια, στα νεφρά και στα νεύρα, λιγότερα προβλήματα στα πόδια, ακόμα και αποφυγή εγκεφαλικού επεισοδίου. Λιγότερες επιπλοκές σημαίνουν περισσότερο χρόνο να απολαύσει κάποιος την καθημερινή ζωή.

Ο κύριος στόχος της αγωγής του διαβήτη είναι να κρατηθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα εντός στόχου.

Ο ασθενής με διαβήτη παίζει σημαντικό ρόλο στη φροντίδα του και η παρακολούθηση των επιπέδων γλυκόζης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τον ίδιο και τον γιατρό του για την πορεία της θεραπείας.

Ο μοναδικός τρόπος για να γνωρίζει πόσο καλά ελέγχει  τον διαβήτη του καθημερινά το άτομο με διαβήτη, είτε είναι τύπου 1 είτε τύπου 2, είτε λαμβάνει ινσουλίνη είτε όχι, είναι με ένα αξιόπιστο και ακριβές σύστημα αυτομέτρησης. Η αυτοεξέταση δείχνει πώς συγκεκριμένες τροφές επηρεάζουν τον ασθενή και τι συμβαίνει μετά την άσκηση ή τη λήψη φαρμάκων. Μπορεί να διαπιστώσει ότι είναι ακόμα πιο βοηθητική αν την κάνει με δομημένο τρόπο, παρακολουθώντας τις τιμές σακχάρου στις σωστές στιγμές και στις σωστές περιστάσεις.

Η συχνή αυτομέτρηση βελτιώνει την ποιότητα ζωής και επιτρέπει στα άτομα με διαβήτη να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής και τη διατροφή τους με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται κατάλληλος γλυκαιμικός έλεγχος και πρόληψη των επιπλοκών. Βοηθά επομένως τον ασθενή και τον γιατρό του να έχουν την πάθηση υπό έλεγχο.

Η αυτομέτρηση πρέπει να γίνεται σωστά, ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη προσαρμογή του τρόπου ζωής και της αγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου με διαβήτη. Μια ανακριβής μέτρηση, αλλά και διαρκώς ανακριβείς μετρήσεις της γλυκόζης αίματος μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

Διαφορετικοί μετρητές έχουν διαφορετικά επίπεδα ακρίβειας και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή ενός συστήματος αυτοπαρακολούθησης γλυκόζης αίματος ως προς την ακρίβεια και αξιοπιστία του, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ατόμων με διαβήτη που λαμβάνουν ινσουλίνη ή εκκριταγωγά ινσουλίνης. Στην κστηγορία αυτή ανήκουν, μεταξύ άλλων, όλα τα άτομα με διαβήτη τύπου 1 αλλά και διαβήτη τύπου 2 σε ινσουλίνη.

ΠΗΓΗ: iatronet