ΛΑΡΙΣΑ

Θέσεις εργασίας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στο πλαίσιο της ανάπτυξης της λειτουργίας της Α΄ Παθολογικής Κλινικής αναζητά

▪️Συνεργάτες Ειδικούς Παθολόγους

για την στελέχωση των επιμέρους εξειδικευμένων παθολογικών ιατρείων και την υποστήριξη των εφημεριών του τμήματος

📧 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση marketing.thessalias@iaso.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες 👉 bit.ly/thesisergasiasiaso