Μαγνησία

Διοίκηση Νοσοκομείου Βόλου: Δεν υπάρχουν ελλείψεις σε μέσα ατομικής προστασίας

«Απαντώντας στα ανυπόστατα δημοσιεύματα περί έλλειψης Μέσων Ατομικής Προστασίας, σας γνωρίζουμε ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Υπάρχει καθημερινός έλεγχος από αρμόδια επιτροπή απογραφής και το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα, ούτε έχει πρόβλημα στην επάρκεια των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ενώ ανά πάσα στιγμή κινούνται οι ανάλογες διαδικασίες προμήθειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου μας, για την εύρυθμη λειτουργία του.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Ντόκος Ιωάννης»