Γυναίκα

Το #Μένουμεσπίτι μπορεί να αυξήσει τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας- Ζήτα Βοήθεια!

Σε περιόδους κρίσης είναι πιθανόν να διογκωθούν τα περιστατικά έμφυλης βίας.
Η ενδοοικογενειακή βία βρίσκει πρόσφορο έδαφος, όταν οι γυναίκες περιορίζονται στο σπίτι, σε μια κακοποιητική σχέση, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το μήνυμα για τις γυναίκες αυτές είναι ένα:
Ακόμα κι αν είσαι περιορισμένη, δεν απαγορεύεται να ζητήσεις βοήθεια.

Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 παραμένει ανοιχτή, 7 μέρες την εβδομάδα,24 ώρες την ημέρα.

Περισσότερες πληροφορίες για την τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 και τις δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, βρείτε στην ιστοσελίδα www.womensos.gr , καθώς και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φυλών. www.isotita.gr .