Αγγελίες, ΛΑΡΙΣΑ

Δύο νέες θέσεις εργασίας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Μια πρότυπη ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Ι.Υ.Α – I.V.F) λειτουργεί στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα των αντίστοιχων μονάδων της Ευρώπης και της Αμερικής.

Η ομάδα στελεχώνεται από εξειδικευμένους γυναικολόγους στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και εμβρυολόγους με πολυετή παρουσία, ενώ η μονάδα είναι εξοπλισμένη με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων για εξαιρετικά αποτελέσματα.

Ζητάει
ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΟ
ΜΟΝΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(κωδ: Μ.Ι.Υ.Α_07/2019)

Ο Κλινικός Εμβρυολόγος καθημερινά διασφαλίζει την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και πρωτοποριακών μεθόδων στη μονάδα για την εξασφάλιση των εξαιρετικών αποτελεσμάτων.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο (Α.Ε.Ι) Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής – Μοριακής Βιολογίας.
 • Ελάχιστη διετή εμπειρία στην Μ.Ι.Υ.Α
 • Χειρισμός τεχνολογικού εξοπλισμού εργαστηρίων εξωσωματικής
 • Αυτόνομο χειρισμό εβδομήντα (70) κύκλων.
 • Διενέργεια τουλάχιστον ογδόντα (80) πράξεων στην μονάδα
 • Επιθυμητή η γνώση του προτύπου ΕΝ 15224
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office

Στα εννέα χρόνια λειτουργίας το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προάγει την υγεία και την ποιότητα ζωής μέσα από την παροχή Ιατρικών και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Υψηλού Επιπέδου.

Καθημερινά, η μεγαλύτερη ομάδα εξιδεικευμένων επαγγελματιών Ιδιωτικής Υγείας προσφέρει πρωτοποριακές υπηρεσίες υγείας με την υποστήριξη προηγμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Ζητάει
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
(κωδ: ΜΕΤ.ΑΣΘ_07/2019)

Φροντίζει για την ασφαλή μετακίνηση των ασθενών μέσα στους χώρους και τα τμήματα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Βοηθού Νοσηλευτή, διετούς φοίτησης
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πιστοποίηση BLS
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και του MS Office