Ειδήσεις, Μαγνησία

Ενίσχυση Γ.Ν.Βόλου “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ” με Ιατρικό προσωπικό

Παρουσιάστηκε σήμερα 18-4-2022 ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη, του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας Καραμέτου Ηλία και του ιατρού  Γαστρεντερολογίας Κουλτσίδα Κυριάκου, η ιατρός Παπαδημητρίου Ελένη, ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, για την ενίσχυση του Τμήματος   και την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.

Οι προσπάθειες ενίσχυσης και στελέχωσης του Νοσοκομείου συνεχίζονται.