ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Ενίσχυση Γ. Ν. Βόλου

Παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και του Διευθυντή Ψυχιατρικού Τμήματος Ασπραδάκη Κωνσταντίνου και ανέλαβε υπηρεσία ο ιατρός  Ψυχιατρικής Κουφογιάννης Βασίλειος προς ενίσχυση και κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.