ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΝΕΑ, Μαγνησία

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΓΝ ΒΟΛΟΥ “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ”

Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του ΓΝ Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ντόκου Ιωάννη και της Διευθύντριας Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Χαρανά Αικατερίνης και ανέλαβε υπηρεσία η Ντουκλανίδη Σοφία, κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών για την ενίσχυση και  κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου.