ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΥΓΕΙΑ, Μαγνησία

Νέα Ορκομωσία Ιατρού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου

Ορκίστηκε σήμερα ενώπιον του Διοικητή του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» Ιωάννη Ντόκου και ανέλαβε υπηρεσία η Επιμελήτρια Β΄Χειρουργικής Ασπασία Παπαηλία, για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.