Ειδήσεις, Καρδίτσα

Τα σημερινά αποτελέσματα των rapid tests στην Καρδίτσα

Στα σημερινά (Δευτέρας) rapid tests στον χώρο του Παυσιλύπου ελήφθησαν

362 δείγματα και βρέθηκαν 3 θετικά. Στο Ρούσσο ελήφθησαν 15 δείγματα όλα αρνητικά