ΛΑΡΙΣΑ

Πρόγραμμα διενέργειας rapid test την Μεγ. Εβδομάδα στον Δήμο Λαρισαίων

Μεγάλη Δευτέρα

Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. – 4 μ.μ.

Πλατεία ΟΣΕ – 10 π.μ. –  2  μ.μ.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 10 π.μ – 2μ.μ.

 

Μεγάλη Τρίτη

Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. – 4 μ.μ.

Σκεπαστή Νεάπολη – drive through 10 π.μ.– 4 μ.μ

Πλατεία ΟΣΕ – 10 π.μ. –  2  μ.μ.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 10 π.μ – 2μ.μ.

 

Μεγάλη Τετάρτη

Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. – 4 μ.μ.

Πλατεία ΟΣΕ – 10 π.μ. –  2  μ.μ.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 10 π.μ – 2μ.μ.

 

Μεγάλη Πέμπτη

Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. – 4 μ.μ.

Πλατεία ΟΣΕ – 10 π.μ. –  2  μ.μ.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 10 π.μ – 2μ.μ.

 

Μεγάλη Παρασκευή

Κεντρική Πλατεία 11 πμ. – 4 μ.μ.

 

Μεγάλο Σάββατο

Κεντρική Πλατεία 10 π.μ. – 4 μ.μ.

Πλατεία ΟΣΕ – 10 π.μ. –  2  μ.μ.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ – 10 π.μ – 2μ.μ.