Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού: «Παχυσαρκία και Διαβήτης: Υπάρχουν επιστημονικές λύσεις»

Η Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & Άλλων Επεμβατικών Τεχνικών, σε συνεργασία με την Ελληνική Χειρουργική Εταιρεία Παχυσαρκίας διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα …